• Simone Caliò: H 08:46 PM, 2014, olio su tela, 50 x 50 cm.
  • Simone Caliò: H 09:03 PM, 2014, olio su tela, 50 x 50 cm.
  • Simone Caliò: H 08:05 PM, 2014, olio su tela, 50 x 50 cm.
  • Simone Caliò: H 05:50 PM, 2014, olio su tela, 50 x 50 cm.
  • Simone Caliò: La 500 rossa ME261219, 2010, olio su tela, 3000 x 2000 cm.
  • Simone Caliò: E' adesso, 2010, olio su tela, 94x 180 cm.
Credits: 
Courtesy Simone Caliò, Magika.