Lio Gangeri realizza il monumento a Giuseppe Natoli